Research Series Positions


Research series positions are available in departments and research institutes at Nanjing University. For more information, please directly contact the personnel specialist of the office concerned.

  

Field of Studies

(Humanities / Social Sci.)

Name

Phone

(Area code +86-25)

Email

Liberal Arts

SHE Hui

89683321

zwxms@nju.edu.cn

Journalism & Communication

HUANG Jun-nan

83686260

hjn@nju.edu.cn

History

WANG Min

89687150

wangmin@nju.edu.cn

Philosophy and Religions

HUO Jie

89683662

huojie@nju.edu.cn

Law Studies

WU Si-yue

83686448

swu@nju.edu.cn

Business   

XUE Ye-fei

83621106

xueyf@nju.edu.cn

Foreign Studies

WANG Ling

89683224

wangling@nju.edu.cn

Government Management

ZHANG Bing

89680757

ytzhang@nju.edu.cn

Marxism Studies

YU Yan-qi

89680750

yyq@nju.edu.cn

Education   

XU Peng

83686057

xupeng@nju.edu.cn

Information Management

YU Ting

89687291

yuting@nju.edu.cn

Social and Behavioral Sci.

YAN Ling

89680952

yanl7557@nju.edu.cn


  

Field of Studies

(Natural   Sci./Eng./Med.)

Name

Phone

(Area code +86-25)

Email

Mathematics

YANG Jing

83593301

yangjing@nju.edu.cn

Physical Sciences

ZHOU Shun-hua

83594682

shzhou@nju.edu.cn

Astronomy and Space Sci.

YANG Yan

89681240

yangyan@nju.edu.cn

Chemical Sci & Eng.

PENG Feng

89683747

fengpeng@nju.edu.cn

Computer Sciences

ZHANG Yan

89682767

zycs@nju.edu.cn

Electronic Sci. and Eng.

WANG Tie-hai

89686644

thwang@nju.edu.cn

Modern Eng. and Applied. Sci.

WEI Qin-xi

 89683050

qxwei@nju.edu.cn

Environmental Sci. and Eng.

ZHANG Qiu

89680567

qiuzhang@nju.edu.cn

Earth Sci. and Eng.

YAO Jing

89680717

yaojing@nju.edu.cn

Geographic & Oceano. Sci.

ZHOU Yu-ji

89682686

zhouyuji@nju.edu.cn

Atmospheric Sciences

WANG Huan

89682575

wangh@nju.edu.cn

Life Sciences

LIU Jing-jie

89684720

jingjie@nju.edu.cn

Medical Sciences

PENG Yi-ling

83686451

ylpeng@nju.edu.cn

Management Eng.

WANG Yan

83597496

njuwy@nju.edu.cn

Software Engineering

ZHANG Lei

83621277

zhanglei@nju.edu.cn

Architech. & Urban Planning

YUAN Yuan

83593020

yoyo@nju.edu.cn

Earth System Science

WANG Qin

83597077

wangqin@nju.edu.cn

Institute of Modern Biology
XIA An-liang
summerxal@163.com